Olen Pasi Pölönen, rentoutumistaitojen ja meditatiivisen harjoittelun asiantuntija. Olen harjoitellut ja opettanut erilaisia kehon ja mielen harjoitusmuotoja yli kolmenkymmenen vuoden ajan, sekä kamppailulajeja yli 40 vuotta. Olen myös kognitiotieteilijä ja tutkinut opettamiani harjoitusmuotoja tieteellisesti. Käytän toisinaan opettamistani taidoista yleisnimitystä rentouttavat meditatiiviset menetelmät. Rentouttavat koska elimistö ja hermosto rauhoittuvat, meditatiiviset koska mieli selkeytyy ja kirkastuu sekä menetelmät, koska kyseessä on taito, jonka voi oppia ja jossa voi kehittyä koko elämänsä ajan yhä taitavammaksi. Ihmismielen- ja kehon harjoittaminen on niin kiinnostavaa ja henkilökohtaisesti hyödyllistä, että se on elämäntapani ja ammattini. Opettaminen on myös eräänlainen missioni, sillä nämä menetelmät ovat erittäin hyödyllisiä ja tarpeellisia taitoja nykyajan stressaantuneille ihmisille.. Harjoittelu purkaa stressiä ja rauhoittaa elimistön, lisää sisäistä rauhaa sekä terveyden ja hyvinvoinnin kokemusta.

Kursseillani hyödynnän pitkää kokemustani ja laajaa osaamistani kiinalaisista liikuntamuodoista, eri meditaatiomenetelmistä, NLP:stä, hypnoosista, mielikuvaharjoittelusta, kamppailuharjoittelusta sekä urheiluvalmennuksesta. Yhdistän näitä kokemuksellisia taitoja tieteelliseen viitekehykseen, joka koostuu kognitiotieteestä, psykologista ja fysiologista. Lisäksi minulla on tausta terapiatyöstä ja siksi lähestyn jokaista kurssilaista yksilöllisesti ja kunnioittavasti.

Löydät Dynamis® ja Syvä®rentoutus sivuilta tietoa erilaisista kursseista ja workshopeista joilla opetan.Tervetuloa löytämään ja kokemaan kanssani läsnäolo ja levollinen oleminen.


Filosofian maisteri (2018) Helsingin Yliopisto, pääaine: kognitiotiede, sivuaineet: psykologia (66 op), matematiikka (25 op).
International Trainer of NLP (2001)

Julkaisuja:
Pölönen P, Lappi O and Tervaniemi M (2019) Effect of Meditative Movement on Affect and Flow in Qigong Practitioners. Front. Psychol. 10:2375. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02375 (linkki)
Cowley BU, Palomäki J, Tammi T, Frantsi R, Inkilä V-P, Lehtonen N, Pölönen P, Vepsäläinen J and Lappi O (2019) Flow Experiences During Visuomotor Skill Acquisition Reflect Deviation From a Power-Law Learning Curve, but Not Overall Level of Skill. Front. Psychol. 10:1126. (linkki)
Pro Gradu (Laudatur): Virtaava kehomieli – meditatiivisen liikkeen vaikutus itseraportoituun tunnetilaan ja flow-kokemukseen. (linkki)
Zhang Changwang: Tie terveyteen ja hyvinvointiin (2000), toim. Juha Leino ja Pasi Pölönen

Pasista sanottua:

”Pasin kursseilla on helppo nauttia olemisesta. Mikä hämmästyttävintä, tämä toimii myös Zoomin välityksellä! Usein saavun Zoomiin suoraan töistä ja aika poikki, mutta poistun jälleen latautuneena. Pasilla on myös kyky saada sekä kokeneet että aivan uudet harrastajat tuntemaan olonsa luontevaksi porukassa. Yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksen jälkeenkin tämän kaltaisista harjoituksista voin sanoa, että näissä harjoituksissa saa edelleen oivalluksia. Pasi ei jämähdä paikalleen, vaan kehittää jatkuvasti opetusmenetelmiään. Tämä on mahdollista hänen syvällisen ja pitkään jatkuneen oman harjoituksensa vuoksi. Pasi on real deal, ei vain puhetta. Suosittelen lämpimästi kaikkia Pasin kursseja.”

Timo Tarvainen. TkT

”Pasin opetuksesta välittyy laaja-alainen ymmärrys keho-mieliyhteydestä (kehomielestä), mikä on seurausta pitkällisestä harjoittelusta ja asioihin perehtymisestä. Pasi on omistautunut asioille, joita opettaa ja se näkyy. Itselleni on tärkeää, että opettajalla on sekä teoreettista, että käytännön tason ymmärrystä opetettavista asioista. Pasin opetuksessa nämä yhdistyvät. Olen saanut Pasin opetuksesta paljon ja uskon, että muutkin saavat.”

Jenni Häikiö, Psykologi, terveyspsykologiaan erikoistuva

”Pasin opetuksessa näkee hyvin, kuinka hän tuntee opettamansa lajit ja harjoitukset pitkän, monipuolisen ja omistautuneen harjoittelun kautta. Tunnit toimivat erittäin hyvin, Pasi osaa asiansa ja ohjaa harjoituksia taidolla ja täydestä sydämestä.Harjoituksista lähtee virkistyneenä ja joka kerta sopivasti uutta oppineena. Pasin antama ohjaus ja palaute kannustaa sekä auttaa harjoittelemaan myös itsenäisesti ja harjoituksissa turvallinen ilmapiiri muodostuu luonnollisesti.Yli kymmenen vuoden harjoittelun jälkeen Pasin kurssit tarjoavat yhä uusia oivalluksia liikehallinnasta, tasapainosta, pariharjoittelusta tai vaikkapa kehon voimantuotosta. Olen voinut soveltaa oppimaani yhtä hyvin arjen aktiviteeteissa kuin muussa liikunnassa, esimerkiksi paritanssissa. Säännöllinen harjoittelu on myös lisännyt selvästi kokemaani terveyden ja hyvinvoinnin tunnetta. Alun perin menin kokeilemaan tunteja, mutta tällä tiellä jatkan edelleen.  Suosittelen lämpimästi Pasin kaikkia kursseja.”

Markku Anttonen, FT

Kurssieni keskeisiä teemoja

Rentoutuminen

Rentoutuminen tarkoittaa autonomisen hermoston aktivaation alenemista. Jokainen tietää miten mukavalta rento olo tuntuu. Aina rentoutuminen ei kuitenkaan ole helppoa varsinkin silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Stressitilassa keho ja mieli käyvät ylikierroksilla ja silloin on vaikea vain olla, keskittyä ja nukahtaa. Rentoutuminen on luonnollista, mutta se on myös taito jota voi harjoitella ja jossa voi tulla taitavammaksi. Kaikilla kursseillani opit erilaisia menetelmiä, joilla voit rentouttaa itseäsi kehon ja/tai mielen kautta.

Meditaatio

Meditaatio on huomion keskittämistä tietyllä tavalla. Se on tietoisuuden ja tarkkaavaisuuden harjoitusmuoto. Tarkkaavaisuuden säätelyn taito on keskeinen taito nyky-yhteiskunnassa. Huomiosi on kallisarvoisinta pääomaasi. Se, miten ja mihin kohdistat huomiosi määrittää kokemuksesi elämästä.
Meditaatio on sateenvarjotermi sellaisille itsesäätelyharjoituksille, jotka harjoittavat tarkkavaisuutta ja tietoisuutta, ja joiden tarkoituksena on lisätä kognitiivisten prosessien tietoista kontrollia ja siten kehittää henkistä hyvinvointia ja/tai tiettyjä ominaisuuksia kuten rauhallisuutta, selkeyttä ja keskittymiskykyä. (Walsh & Shapiro, 2006)

Kehollisuus

Olemme kehollisia olentoja ja kehon kautta tiedetään, tunnetaan, aistitaan ja koetaan. Kuitenkin kosketus omaan kehoon voi vaikeutua jos vietämme liikaa aikaa tietotyön ja digitaalisten virtuaalimaailmojen parissa sekä traumojen ja tunnelukkojen seurauksena. Oman kehon kuuntelu ja sen viestien tunteminen saavat meidät yhteyteen omien syvien tunteiden, tarpeiden ja unelmien kanssa sekä auttaa terveellisten elintapojen vaalimisessa.

Flow

Flow-kokemus on huippukokemus, joka tuntuu niin tyydyttävältä, että ihminen haluaa saavuttaa sen yhä uudelleen. Flowssa ihminen kokee olevansa täysin elossa ja käyttävänsä omia taitojaan ja kykyjään maksimaalisesti. Flown aikana keskittyminen on niin täydellistä, että ihminen unohtaa kaiken muun paitsi asian tekemisen. Flow-tilassa ihmisen tietoisuus on harmonisesti järjestäytynyt ja hän unohtaa jopa itsensä niin, että jäljelle jää ainostaa tekeminen, joka tapahtuu ilman tekijää. 

Meditatiivinen liikunta

Kiinalaiset liikuntamuodot qigong, taiji ja yiquan kehittävät monipuolisesti kehollisia aisteja. Näissä lajeissa liike on tietoista ja hidasta koko kehon koordinoitua liikettä. Kehon liikkeeseen keskittyminen keskittää myös mielen. Tällöin tietoinen mieli rauhoittuu, koska siihen ei mahdu ylimääräisiä ajatuksia. Tämä mahdollistaa meditatiivisen tilan synnyn ja flow-kokemuksen.

Hengitysharjoittelu

Hengitysharjoittelu vahvistaa keuhkoja ja sydäntä ja rauhoittaa autonomista hermostoa. Hengitysharjoitukset ovat tietoista hengittämistä eli ne poikkevat normaalista automaattisesta lepohengityksestä. Hengitysharjoittelussa hengitys syvenee ja hidastuu selkeästi verrattuna lepohengitykseen. Hengitysharjoittelu purkaa stressiä nopeasti ja luotettavasti sekä rauhoittaa mielen.

Mielikuvaharjoittelu

Mielikuvaharjoittelu on monipuolinen ja käyttökelpoinen työkalu. Mielikuvaharjoittelua voi hyödyntää rentoutumiseen, uusien asioiden oppimiseen, flow-kokemuksen saavuttamiseen, meditaatioon, omien arvojen syvempään ymmärtämiseen sekä itsetuntemuksen kehittämiseen.